Case Packer Egg Trays

Case Packer Egg Trays De Vloo BVBA Belgium

Voor De Vloo BVBA ontwikkelden we deze inpakmachine voor stapels eiertrays. De Amerikaanse vouwdoos wordt van bovenaf over de stapel getrokken en vervolgens gesloten. Op deze manier komen de traystapels heel strak in de doos te zitten en wordt de kans op beschadiging tijdens het transport geminimaliseerd.

Lees meer over dit project >